Overslaan en naar de inhoud gaan

Een greep uit ons archief

Archeologen leggen eerste middeleeuwse opgravingen bloot op Sluisberg

Archeologen van het Instituut voor Archeologisch Patrimonium van de Vlaamse Gemeenschap (IAP) hebben op de Sluisbergsite in Sint-Truiden twee middeleeuws waterputten blootgelegd. De bodem van de putten lag bezaaid met een dikke laag kersenpitten wat in de middeleeuwen erg in trek was. De pitten dienden als een natuurlijke afsluitlaag zodat het water zich niet met de met het drijfzand van de waterput kon mengen telkens een stenenkruik in de put werd geploft om water te putten. 

@te: Naast de twee waterputten met een houtenbekisting hebben de archeologen ook de resten van een oude ovenstructuur blootgelegd. De grote afmetingen wijzen duidelijk uit dat het geen oven was voor huishoudelijk gebruik maar voor artisanale activiteit. Volgens de archeologen was op de Sluisberg in de Middeleeuwen vermoedelijk een smid of pottenbakker actief. Dit vermoeden wordt nog gesterkt door de vondst van de twee grote vijzels, (stenen kommen) waar kruiden of andere harde materialen in geplet konden worden.

“Onder de sporen van huizen uit het begin van de 19de eeuw zitten zoals wij verwacht hadden de oudere middeleeuwse resten,” zegt Peter Van de Hove (IAP)  “In die ondergrond tekent zich duidelijk het spoor af waar ooit de middeleeuwse stadsmuur heeft gestaan. Helaas is van de muur geen spoor meer te bekennen maar je aan de looprichting van de ondergrondspoor is duidelijk zien hoe het spoor perfect aansloot op de oude nog restende stadswallen. De kuilen met dierlijk bot in de omgeving bevestigen nogmaals dat het om een middeleeuwse site moet gaan.” De sporen die onder de oude middeleeuwse stadswallen werden aangetroffen wijzen op een nog veel oudere bewoning dan aanvankelijk kon vermoed worden. “In deze grondlagen zijn duidelijk de sporen zichtbaar dat het ooit een akkerland geweest is dat in latere periode opnieuw enkele meters aangevuld werd met teelaarde. Aan de hand van de scherven die wij daarin hebben teruggevonden kunnen wij opmaken dat het vermoedelijk gaat om een periode tussen de 12e en 13e eeuw,” besluit Van den Hove.

Wat het onderzoek zelf betreft werden er duidelijke afspraken gemaakt met de bouwheer. Vooreerst wordt er nu door archeologen tijdens het bouwverlof doorgewerkt. Na het verlof zullen in bepaalde zones die niet direct bedreigd zijn door de acute werkzaamheden de onderzoeken gewoon kunnen verdergezet worden.

Op 9 september 2003 waren de archeologische opgravingen op Sluisberg afgelopen  

De opgravingwerken door het Instituut voor het Archeologisch Patrimonium (IAP) op de Sluisbergsite zijn afgesloten. Vanuit archeologisch standpunt stelden de archeologen dat de resultaten zeer interessant tot zelfs verrassend waren. Zeker de uitzonderlijke vondsten van potscherven van mooi intact gebleven handgevormde keramiek uit de ijzertijd.

De archeologen van het IAP zullen ongetwijfeld nog een hele tijd nodig hebben om een antwoord te vinden voor de mysterieuze ontdek -king uit de ijzertijd op de Sluisbergsite. Uit één van de putten werden keramiekscherven opgedolven die aantonen dat er in Sint-Truiden al ruim 700 à 800 jaar voor onze tijdsrekening van bewoning sprake was. Nochtans werd eerder al aangenomen de geschiedenis van Sint-Truiden terugging tot de Merovingische periode met de stichting van de Trudo-abdij in 657 na Christus. Archeoloog Dirk Pauwels: “Onze verwachtingen voor wat betreft de laatmiddeleeuwse en postmiddel-eeuwse sporen werden ingelost. Dierlijke beenbotten en allerhande potscherven bevestigen de bewoning op de Sluisberg tijdens die periode. Totaal onverwacht waren de sporen die wij aantroffen van menselijke aanwezigheid onder de oude middeleeuwse stadsomwalling en vermoedelijk dateren van circa 10 tot 12de eeuw. Wij denken dat het hier gaat om overblijfselen van een artisanaal beroep of resten van een boerderij,” weet Pauwels. Hij betreurt dat het laattijdig opstarten van de opgravingswerken vermoedelijk aan de oorzaak ligt dat de opgravingen geen verdere opheldering konden brengen voor de merkwaardige vondsten uit de ijzertijd. “Wij spreken hier toch over een periode van ongeveer 1500 jaar waar tot nu toe geen enkel gegeven van bekend was. De vondsten van de handgevormde keramiek bevestigen de aanwezigheid van mensen in deze periode,” aldus nog Pauwels. Niettegenstaande het laattijdig opstarten van het onderzoek leverde de opgravingen toch nog genoeg interessante gegevens in de grondstructuren op met betrekking tot de kuilen waar eeuwen geleden houten palen in werden geheid om woningen mee te bouwen. Op basis daarvan kunnen de archeologen nu plattegronden van huizen en woonerven uit de middeleeuwen opnieuw construeren.

 

Reageer op dit bericht

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.